ТопЕкоПелет


ТОП ЕКО ПЕЛЕТ - ТАЛПИ

Талпи

Талпите вземат участие в изграждането на различни видове мебели, направата на плотове, маси, пейки и други дърводелски изделия.

Сухи талпи

Преминали през специална сушилня за дървени материали, талпите са сухи и готови за обработка според съответните нужди.
РАЗМЕРИ И ЦЕНИ


Сухи Талпи 3 см


Камерно Сушени Талпи 3х15 см х 4м
 • Дебелина: 3см
 • Ширина: 15см
 • Дължина: 400см
 • Брой в куб. м (1м3) 55,55 бр.
 • Куб. метри за 1 бр. 0,018м3
 • Цена с ДДС 11,88 лв. за 1бр.


 • Камерно Сушени Талпи 3х20 см х 4м
 • Дебелина: 3см
 • Ширина: 20см
 • Дължина: 400см
 • Брой в куб. м (1м3) 41,66 бр.
 • Куб. метри за 1 бр. 0,024м3
 • Цена с ДДС 15,84 лв. за 1бр.


 • Камерно Сушени Талпи 3х25 см х 4м
 • Дебелина: 3см
 • Ширина: свободна ширина *
 • Дължина: 400см
 • Цена с ДДС 600 лв. за 1м3


 • Камерно Сушени Талпи 3см х 4м
 • Височина: 6см
 • Ширина: 8см
 • Дължина: 6м
 • Цена с ДДС = 17,28лв. за 1бр.
 • Брой в куб. м (1м3) = 34,72 бр.
 • Кубични метри за един брой = 0,029м3

 • *Свободна ширина означава, че талпите не са калибровани, а са разбичени с различни ширини

  Талпи 4 см от Сушилня


  Камерно Сушени Талпи 4х15 см х 4м
 • Дебелина: 4см
 • Ширина: 15см
 • Дължина: 400см
 • Брой в куб. м (1м3) 41,67 бр.
 • Куб. метри за 1 бр. 0,024м3
 • Цена с ДДС 15,84 лв. за 1бр


 • Камерно Сушени Талпи 4х20 см х 4м
 • Дебелина: 4см
 • Ширина: 20см
 • Дължина: 400см
 • Брой в куб. м (1м3) 41,67 бр.
 • Куб. метри за 1 бр. 0,032м3
 • Цена с ДДС 21,12 лв. за 1бр.


 • Камерно Сушени Талпи 4х25 см х 4м
 • Дебелина: 4см
 • Ширина: 25см
 • Дължина: 400см
 • Брой в куб. м (1м3) 25 бр.
 • Куб. метри за 1 бр. 0,04м3
 • Цена с ДДС 26,40 лв. за 1бр.


 • Камерно Сушени Талпи 4см х 4м
 • Дебелина: 4см
 • Ширина: свободна ширина *
 • Дължина: 400см
 • Цена с ДДС 600 лв. за 1м3

 • Талпи 5 см от Сушилня


  Камерно Сушени Талпи 5х15 см х 4м
 • Височина: 10см
 • Ширина: 15см
 • Дължина: 3м
 • Цена с ДДС = 21,06лв. за 1бр.
 • Брой в куб. м (1м3) = 22,22 бр.
 • Кубични метри за един брой = 0,045м3


 • Камерно Сушени Талпи 5х20 см х 4м
 • Височина: 10см
 • Ширина: 15см
 • Дължина: 4м
 • Цена с ДДС = 28,08лв. за 1бр.
 • Брой в куб. м (1м3) = 16,67 бр.
 • Кубични метри за един брой = 0,060м3


 • Камерно Сушени Талпи 5х25 см х 4м
 • Височина: 10см
 • Ширина: 15см
 • Дължина: 5м
 • Цена с ДДС = 45,00лв. за 1бр.
 • Брой в куб. м (1м3) = 13,33 бр.
 • Кубични метри за един брой = 0,075м3


 • Камерно Сушени Талпи 5см х 4м
 • Дебелина: 5см
 • Ширина: свободна ширина *
 • Дължина: 400см
 • Цена с ДДС 600 лв. за 1м3


 • *Свободна ширина означава, че талпите не са калибровани, а са разбичени с различни ширини.

  ДЪРВЕН МАТЕРИАЛ С ГАРАНТИРАНО КАЧЕСТВО